IT-Bilen

RÅDGIVNING, REPARATION & DAGLIG DRIFT AF IT

  • slide
Målgrupper: Virksomheder, skoler, institutioner og private
Vi arbejder med: IT-support
Kompetencer: IT-reparation IT-undervisning IT-support IT-drift
IT-Bilen er en socialøkonomisk virksomhed, der drives af et team af IT- professionelle. Vi har primært ansatte med nedsat arbejdsevne.

Vi giver unge med særlige behov muligheden for en IT- uddannelse, STU, EGU og IT-supporter. 

Vi servicerer skoler, virksomheder og institutioner
og er samtidig en IT-skole. Vi har ansvaret for den daglige IT-drift for de kunder, vi servicerer. 

Visioner:
– Vi ønsker at styrke IT-Bilens egne elevers mulighed for at komme i reel beskæftigelse.
– Vi ønsker at højne folkeskolernes kendskab/ kundskab til IT-udstyr og dets mange forskellige anvendelsesmuligheder.
– Vi ønsker at åbne folkeskoleelevernes øjne for de mangfoldige muligheder, der er inden for IT, både i undervisningen, men også på sigt i et erhvervsmæssigt og privat øjemed.
– Vi tilbyder i samarbejde med CSU Kalundborg en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse inden for IT-området, STU IT-Linjen.
– Vi tilbyder også Erhvervs Grund Uddannelser (EGU) til de unge - med undervisning på FGU-skolen i Holbæk og praktisk læring hos os i IT-Bilen.

Målsætning:
– Vi er alle ligeværdige og skal lære af hinanden.

Hjemmeside: it-bilen.dk

Henvender sig til: B2B, B2G og B2C